Operativni lizing

Osluškujući potrebe naših klijenata, u 2023. godini sklopili smo sa saradnju sa Ling Mobility Solutions – prvom novosadskom kućom operativnog lizinga i jedinim prvirednim društvom koji se bavi ovakvom vrstom usluga na području Srbije.

Šta je operativni lizing?

Operativni lizing predstavlja dugoročni ugovor o zakupu gde je period ugovora obično kraći nego korisni ekonomski vek vremena zakupa. Nakon isteka ugovora o zakupu, predmet lizinga se vraća davaocu 

Šta to znači za Vas koji želite da kupite plovilo?

To podrazumeva da je početni ulog znatno niži od tradicionalnog lizingaumesto 35-40%, Vaše učešće iznosi samo 15-20%. Sve troškove eksploatacije plovila, uključujući registraciju, osiguranje, servise i više, obuhvata jedna mesečna rata. Ovi troškovi se ne prikazuju u kreditnom birou, što Vam omogućava kupovinu plovila bez kompromisa slobode za dalje ulaganje u Vaše poslovanje. Potpisivanjem ugovora, dobijate pristup registrovanom i osiguranom plovilu s potrebnom opremom, uz podršku našeg tima za sve Vaše potrebe 

Koje su prednosti kupovine preko operativnog lizinga?  

Naša saradnja sa Ling Mobility Solutions kompanijom privrednim subjektima donosi brojne benefite prilikom kupovine plovila:  

  • Niže inicijalno plaćanje u poređenju sa standardnim finansijskim lizingom.  
  • Sveobuhvatna rata koja pokriva sve eksploatacione troškove plovila.  
  • Registrovano, kasko osigurano plovilo sa svom neophodnom pratećom opremom.  
  • Fiksne rate tokom zakupa koje pružaju finansijsku sigurnost i predvidljivost.  
  • Zamenu korišćenog plovila za novo nakon isteka zakupa. 

Za više informacija

o kupovini plovila preko operativnog lizingabudite slobodni da nas kontaktirate na broj telefona +381 67 73 55 600.

Pozovite nas

pišite nam