O nautici sa najmlađima – Nautika info S2E11

Verovatno je da je većina nautičara svoju privrženost ka vodi i plovidbi nasledila od nekog člana porodice ili prijatelja, i sasvim je prirodna želja da se taj osećaj užitka prenese i na najmlađe članove porodice. To verujemo da je želja i nautičara koji su prvi kročili u nautiku. Iz tog razloga, ovu epizodu posvećujemo najmlađim članovima porodice – deci.

Naš najmlađi gost Sergej je veliki ljubitelj plovidbe, a sa svojih 6 godina nam je pokazao i da je odličan poznavalac nautike.

Zahvaljujemo se Sergejevim roditeljima na pristanak snimanja, kao i svima vama koji ljubav prema plovidbi prenosite budućim naraštajima.

Srećni praznici!

 

Elko Marine je kompletan nautički servis koji proizvodi i prodaje četiri čamca sopstvene proizvodnje – Big Foot, V-Power, HM 22 i Nivian XR1. Zvanični smo distributeri za Atlantic Marine, Bayliner i Four Winns glisere, brodove i jahte. Na tertoriji Republike Srbije zvanični smo zastupnik i servis za Honda vanbrodske motore, kao i za električne vanbrodske motore Torqeedo. Kod nas takođe, možete odabrati čitav paket usluga koje se tiču servisiranja, konzervacije, provere vanbrodskih motora ili reparacije aluminijumskih čamaca i plastičnih čamaca. Pored toga, posedujemo marinu za privez plovila, zimovnik, a nudimo i uslugu iznajmljivanja plovila. Od prve želje za plovilom do potpunog održavanja plovila, zaista stojimo iza reči da je Vaše plovilo, naša briga.

 

Registracija plovila – Nautika info S2E10

Registracija plovila je tema koje mnoge mlade nautičare muči, a i onim iskusnim ume da stvara određene dileme. Dokumentacija koja je potrebna pri registaciji plovila neretko je predmet diskusije o kojem se zna vrlo malo.  

Pre svega, neophodno je da razlikujemo dve osnovne namene plovila:

 • Plovila za sport i rekreaciju
 • Plovila za privredne svrhe 

Registracija plovila se od 2008. godine vrši na period od tri godine kada se radi o plovilima namenjenim za sport i rekreaciju, a kada se radi o plovilima namenjenim za privredu, registracija se vrši svake godine. 

Registracija plovila sadržaj:

U nastavku bloga, detaljno ćemo objasniti sledeće:

 • Registracija novog plovila
 • Registracija polovnog plovila
 • Registracija novog plovila uvezenog iz inostranstva
 • Registracija polovnog plovila uvezenog iz inostranstva
 • Registracija plovila bez papira – bez vlasničke dokumentacije
 • Registracija plovila iz samogradnje
 • Registracija plovila za privredne svrhe
 • Vlasnička dokumentacija vanbrodskog motora
 • Dokumentacija pri svakom isplovljavanju
 • Registraciona nalepnica
   

Registracija novog plovila 

Ukoliko ste kupili novo plovilo i novi vanbrodski motor, tada je proces registracije vrlo jednostavan. Prilikom kupovine plovila od ovlašćenih proizvođača i distributera, prodavac je dužan da vam dostavi svu potrebnu dokumentaciju, kao što je to: 

 • Račun 
 • Sertifikat 
 • Carinske deklaracije – kada se radi o uvezenim motorima i sl. 

Svu dokumentaciju koju dobijete od prodavca, potrebno je odneti u najbližu kapetaniju, gde se dobijaju nalozi za uplatu Republičke administrativne takse, tehničkog pregleda i poreza na upotrebu plovila. 

Tehnički pregled plovila čija je namena sport i razonoda, vrši nadležna kapetanija na teritoriji gde se želi registrovati plovilo.  

Plovila koja imaju snagu veću od 15 KW odn. 20 KS moraju imati polisu obaveznog osiguranja plovila, za štetu namenjenu trećem licu. Postoji mogućnost i dodatnih vrsta osiguranja, ali ona nisu obavezna i zavise od odluke vlasnika plovila. 

Registracija polovnog plovila – plovilo koje je već bilo registrovano 

Kada se radi o registraciji plovila koje je već prethodno bilo registrovano, potrebna dokumentacija se malo razlikuje nego kod registracije novog plovila. Dakle, prilikom kupovine plovila od drugog lica, a u slučaju da je plovilo već registrovano na području kapetanije, tj. da se neće vršiti prebacivanje registracije u drugu kapetaniju, potrebna je sledeća dokumentacija: 

 • Kupoprodajni ugovor overen kod notara 
 • Dokaz o plaćenom porezu na apsolutna prava 

I sa tom dokumentacijom se odlazi u kapetaniju.  

Ukoliko je plovilo bilo registrovano na području druge kapetanije tada je, pored navedenih dokumenata potrebno dostaviti i rešenje o brisanju plovila iz kapetanije u kojoj je plovilo bilo registrovano, s obzirom da plovilo ne može biti registrovano u dve kapetanije. Dakle, potrebno je prvo regulisati vlasništvo, odnosno izvršiti promenu vlasništva i tek onda pristupiti registraciji plovila. 

 

Uvoz čamaca iz inostranstva 

Dokumentacija za registraciju plovila koja su uvezna iz inostranstva se razlikuje po tome da li su plovila nova ili polovna. 

Registracija novog plovila uvezenog iz inostranstva 

Za registraciju novog plovila iz uvoza, potrebna su sledeća dokumenta: 

 • Račun iz inostranstva 
 • Carinska deklaracija 
 • Sertifikati 

Kod kupovine novih plovila iz inostranstva, takođe se sva dokumentacija dobija od prodavca.  

Nakon pregleda urednosti dokumentacije i plaćenih taksi, vlasnik plovila dobija plovidbenu dozvolu. 

Registracija polovnog plovila uvezenog iz inostranstva 

Kada je reč o kupovini polovnih plovila koja se uvoze iz inostranstva, za registraciju je potrebno dostaviti rešenje o brisanju plovila iz kapetanije u kojoj je plovilo bilo registrovano takozvana “brisovnica” odn. dokaz o prenosu vlasništva i brisanju plovila iz registra kapetanije u kojoj je prethodno bilo registrovano. 

Registracija plovila bez papira – bez vlasničke dokumentacije 

Svako plovilo mora imati propratnu dokumentaciju. Plovilo bez vlasničke dokumentacije nije moguće registrovati. Stoga, prilikom kupovine polovnog plovila, bilo da se radi o kupovini plovila na našem tržištu ili iz inostranstva, obratite pažnju na to da li plovilo poseduje vlasničku dokumentaciju ili ne. 

Registracija plovila iz samogradnje 

Plovilo koje je proizvedeno u samogradnji se ne može registrovati bez posebne procedure. Dakle, pre samog procesa izgradnje neophodno je da se ispoštuje sledeća procedura i prati tačno definisan pravni proces: 

 • Prvo je potrebno napraviti projekat od strane ovlašćenog, licenciranog brodograditelja. 
 • Projekat se pre izgradnje plovila dostavlja u Kapetaniju gde se overava. 
 • U toku gradnje, zaposleni iz Kapetanije 2-3 puta tokom izgradnje vrše nadzor gradnje. 

Ukoliko se nakon izgradnje plovila pristupi registraciji, a da se prethodno nije ispoštovala procedura, takvo plovilo se ne može registrovati. 

Dakle, samogradnja nije ukinuta, i moguće je registrovati plovila iz samogradnje, ali je pre njihove izgradnje obavezno ispoštovati navedenu proceduru.
 

Registracija plovila za privredne svrhe 

Kao što smo na početku teksta definisali ključnu podelu na plovila za rekreaciju i sport i plovila za privredu, i objasnili tok registracije prve grupacije, u nastavku detaljnije objašnjavamo registraciju plovila za privredne svrhe.

Pod plovilima koja se koriste za privredne svrhe podrazumeva se DEFINICIJA. U tu kategoriju spadaju i plovila koja se koriste za profesionalni ribolov. 

Ta plovila moraju biti registrovana za privredu. A kako se registruju plovila za privredne svrhe?
 

Podrazumevaćemo da je vlasnička struktura uredna te da je, u slučaju kupovine polovnog plovila, ispoštovana procedura u vidu kupoprodajnog ugovora i prenosa vlasništva. 

Da bi se registrovalo plovilo za privredne svrhe neophodno je prvenstveno se obratiti Upravi za privredu u Beogradu, jer je ona jedina institucija u Republici Srbiji koja može da izda izveštaj o tehničkom pregledu objekta, koji je potreban za registraciju plovila za privredne svrhe. Nakon što se dobije izveštaj o tehničkom pregledu plovila, i prethodno plati naknada za pregled plovila, sva dokumentacija se predaje Kapetaniji na čijoj teritoriji će plovilo biti zavedeno. 

Vlasnička dokumentacija vanbrodskog motora 

Svi vanbrodski motori moraju imati urednu vlasničku dokumentaciju, koja podrazumeva: 

 • Račune iz inostranstva 
 • Carinske deklaracije – bilo da se radi o jedinstvenoj carinskoj deklaraciji ili CPD-u 

Važno je da se svaki vanbrodski motor uredno uveze u zemlju i da ima dokumentaciju koja to potkrepljuje. Svaki vanbrodski motor, bilo da je nov ili polovan mora imati prateću dokumentaciju i samo tako se može registrovati.
 

Dokumentacija pri svakom isplovljavanju 

Kada se uspešno izvršila registracija plovila, vlasnici plovila moraju imati pri svakom isplovljavanju određenu dokumentaciju koja podrazumeva: 

 • Dozvolu za upravljanje motornim plovilom (pandan vozačkoj dozvoli) 
 • Plovidbenu dozvolu (pandan saobraćajnoj dozvoli) 

Takođe, neophodno je da je plovilo obeleženo kao registrovano, tj. da ima jasno vidljivu registracionu nalepnicu. 

Registraciona nalepnica za plovila 

U plovidbenu dozvolu upisan je registarski broj koji je vlasnik plovila dužan da napravi ili odštampa u vidu nalepnice. Ona mora biti zalepljena na obe strane plovila na pramčanom delu, i mora biti kontrastnih, suportnih boja od boja trupa jer je izuzetno važno da ona bude vidljiva. Minimalna veličina slova je 10 cm širine i 15 cm visine.

U jednoj od epizoda našeg video serijala „Nautika info” razgovarali smo o registraciji plovila sa kapetanom u Kapetaniji Novi Sad, gospodinom Miroslavom Činčurkom, koji se potrudio da pruži relevantne informacije i time olakša nautičarima proces registruje plovila, ali i da da odgovore na neka od najčešćih pitanja kada je u pitanju dokumentacija vezana za plovilo. 

 

Izbor vanbrodskog motora – Nautika info S2E9

Izbor Honda vanbrodskog motora 

Izbor vanbrodskog motora nekada i iskusne nautičare dovodi u dilemu kada se radi o zameni već postojećeg motora novim, a kamo li kada je potrebno prvi put odabrati vanbrodski motor. No, nemojte da vas ova tema plaši, jer ukoliko ste se pitali kako odabrati vanbrodski motor i koji Honda vanbrodski motor odgovara Vašim potrebama, Honda Marine nudi zaista širok spektar modela od kojih ćete sigurno moći pronači onaj koji odgovara Vašim potrebama. Bilo da ste rekreativni nautičar ili profesionalni ribolovac, postoji Honda vanbrodski motor koji je baš po Vašoj meri. 

Kada ste saznali šta je sve potrebno za kupovinu plovila, na red dolazi i odabir vanbrodskog motora.  

Honda vanbrodski motori su dizajnirani da obezbede moćne i efikasne performanse, a pre svega predstavljaju sinonim za kvalitet, što ih čini popularnim izborom među nautičarima. 

Pored svoje izdržljivosti, Honda vanbrodski motori su poznati i po efikasnosti goriva. Honda vanbrodski motori su projektovani da troše manje goriva od mnogih drugih vanbrodskih motora, što Vam može uštedeti novac na troškovima goriva i pomoći u zaštiti životne sredine. 

Svakako jedna od najistaknutijih karakteristika Honda vanbrodskih motora je njihova napredna tehnologija. Neke od najpoznatijih, ali i najnaprednijih tehnologija koje Honda Marine poseduje su: 

 1. ECOmo – Tehnologija smanjene potrošnje goriva 
 1. BLAST –  Prenos koji omogućava visok obrtni momenat pri manjem broju obrtaja. Poseduju je svi Honda vanbrodski motori veći od 50 ks. 
 1. VTEC – Varijabilno zakretanje ventila. Poseduju je Honda vanbrodski motori od 100 ks, 150 ks i 250 ks. 

Pored njihove pouzdanosti i efikasnosti goriva, Honda vanbrodski motori su dostupni u širokom spektru modela – od lakih, prenosivih motora za mala plovila, do moćnih motora za veća plovila. Honda vanbrodski motori su dostupni i u nizu opcija snage – konjskih snaga, tako da možete odabrati pravi motor za Vaše plovilo i stil plovidbe.  

  

PRENOSIVI HONDA VANBRODSKI MOTORI 2.3 – 20 KS:

Prenosivi vanbrodski motori su najmanji modeli u Hondinoj gami, modeli BF2.3, BF6, BF8, BF10, BF15 i BF20 su odlični za upotrebu za gumene čamce, male ribarske čamce ili kao pomoćni motori na nekim većim plovilima. 

Ukoliko želite da dugo uživate u plovidbi značiće Vam informacija da model BF6 ima najveći rezervoar u klasi, čak 1,5l uz opciju priključivanja na eksterni rezervoar, dok karakteristično za model model BF20 je to što je i dalje ostao na karburatorskom ubrizgavanju goriva, što je dobra stvar s obzirom na kvalitet goriva u našoj zemlji. 

HONDA VANBRODSKI MOTORI SREDNJE SNAGE 25 – 100 KS:

Vanbrodski motori srednje snage su dizajnirani za upotrebu na malim i srednjim čamcima. Idealni su za pogonjenje malih glisera i ispunjenje potreba koje zahteva lagana plovidba. Motori srednje snage odnose se na modele BF30, BF40, BF50, BF60 i BFP60, BF80, BF100. 

Na primer, Honda vanbrodski motor BF50 je najlakši model u klasi, dok je za model BF60 karakteristično da se ne proizvodi u paru, osim modela BF40e koji se proizvodi za tržišta gde je registracija plovila za motore do 40 ks nešto pristupačnija.  

  

HONDA VANBRODSKI MOTORI VISOKE SNAGE 115 – 250 KS 

Vanbrodski motori visoke snage su dizajnirani za pogonjenje velikih glisera, jahti i plovila. Motori visoke snage odnose se na modele BF115, BF135, BF150, BF175, BF200, BF225 i BF250. 

Pored toga što se sve više modela može poručiti u beloj boji, novina od 2022. godine je da ovi Hondini modeli mogu da se poruče i u izvedbi sa Drive-by-Wire, odnosno elektoronskim komandama, tako da sve ide putem računara, dakle bez sajli. 

Honda BF200 vanbrodski motor je opremljen gotovo svim Hondinim tehnologijama, kao što su ECOmo, ali i sistem pojačanog obrtnog momenta male brzine (BLAST). Honda BF250 se ne razlikuje mnogo od modela BF200, osim što Honda BF250 poseduje i VTEC tehnologiju. 

Honda vanbrodski motori su vrhunski izbor za nautičare koji žele moćne, efikasne i pouzdane performanse. Sa svojom naprednom tehnologijom i dizajnom koji štedi gorivo, oni pružaju odličnu vrednost. Bilo da ste profesionalni ribolovac, bavite se sportovima na vodi ili volite rekreativno da plovite, Honda vanbrodski motori su odlična investicija za Vas.

Od 2008. Godine Elko Marine je generalni distributer i ovlašćeni servis za Honda vanbrodske motore na teritoriji Republike Srbije, a kako se često se susrećemo sa raznim pitanjima naših klijenata, u želji da Vam pomognemo da napravite najbolji izbor snimili smo i video vodič o izboru Honda Marine motora u kojem smo detaljnije pričali o modelima iz Hondine game, i otkrili Vam neke informacije koje mogu biti presudne za odluku o izboru pravog vanbrodskog motora. 

 A kada imate plovilo i vanbrodski motor, i uredno ste registrovali svoje plovilo, ne preostaje Vam ništa drugo nego da uživate u plovidbi i posetite neke od plaža nadomak Novog Sada, kao na primer Koh Čang, Tikvaru ili Krčedinsku adu 

 

Promocija našeg novog plovila – Nivian XR1

Krajem septembra 2022. godine smo organizovali otvoreni prijem i promociju novog plovila naše proizvodnje – Nivian XR1. Kako je sve to izgledalo, pogledajte u našem videu.

Elko Marine je kompletan nautički servis koji proizvodi i prodaje četiri čamca sopstvene proizvodnje – Big Foot, V-Power, HM 22 i Nivian XR1. Zvanični smo distributeri za Atlantic Marine, Bayliner i Four Winns glisere, brodove i jahte. Na tertoriji Republike Srbije zvanični smo zastupnik i servis za Honda vanbrodske motore, kao i za električne vanbrodske motore Torqeedo. Kod nas takođe, možete odabrati čitav paket usluga koje se tiču servisiranja, konzervacije, provere vanbrodskih motora ili reparacije aluminijumskih čamaca i plastičnih čamaca. Pored toga, posedujemo marinu za privez plovila, zimovnik, a nudimo i uslugu iznajmljivanja plovila. Od prve želje za plovilom do potpunog održavanja plovila, zaista stojimo iza reči da je Vaše plovilo, naša briga.

 

Sa V-Power do Krčedinske ade – Nautika info S2E8

V-Power model je idealan ukoliko želite dinamičnu plovidbu. Upravo njime plovili smo do Krčedinske ade – rečnog ostrva na kojem možete uživati sa porodicom i prijateljima, okruženi prirodom i životinjama.

Pored samog puta do Krčedinske ade, kao i priče o samoj adi, pričali smo i o performansama gliserskog plovila naše proizvodnje, V-Power-u.

Kako izgleda plovidba V-Power-om do Krčedinske ade, saznajte u novoj epizodi našeg video serijala.

Elko Marine je kompletan nautički servis koji proizvodi i prodaje četiri čamca sopstvene proizvodnje – Big Foot, V-Power, HM 22 i Nivian XR1. Zvanični smo distributeri za Atlantic Marine, Bayliner i Four Winns glisere, brodove i jahte. Na tertoriji Republike Srbije zvanični smo zastupnik i servis za Honda vanbrodske motore, kao i za električne vanbrodske motore Torqeedo. Kod nas takođe, možete odabrati čitav paket usluga koje se tiču servisiranja, konzervacije, provere vanbrodskih motora ili reparacije aluminijumskih čamaca i plastičnih čamaca. Pored toga, posedujemo marinu za privez plovila, zimovnik, a nudimo i uslugu iznajmljivanja plovila. Od prve želje za plovilom do potpunog održavanja plovila, zaista stojimo iza reči da je Vaše plovilo, naša briga.

 

Sa HM 22 do Tikvare – Nautika info S2E7

Sa HM 22, plovilom naše proizvodnje, krenuli smo iz naše marine Špic na Ribarskom ostrvu, uzvodno ka Bačkoj Palanci kako bismo snimili novu epizodu našeg video serijala. Prolazili smo pored nekoliko zanimljivih mesta gde možete pronaći mir, mesto za ribolov ili kupanje, a usput smo pričali i prikazali sve što HM 22 može da pruži.

Kako izgleda plovni put do Parka prirode „Tikvara” i za šta je još model HM 22 odličan izbor, pored lagane plovidbe, saznajte u novoj epizodi našeg video serijala.

Elko Marine je kompletan nautički servis koji proizvodi i prodaje četiri čamca sopstvene proizvodnje – Big Foot, V-Power, HM 22 i Nivian XR1. Zvanični smo distributeri za Atlantic Marine, Bayliner i Four Winns glisere, brodove i jahte. Na tertoriji Republike Srbije zvanični smo zastupnik i servis za Honda vanbrodske motore, kao i za električne vanbrodske motore Torqeedo. Kod nas takođe, možete odabrati čitav paket usluga koje se tiču servisiranja, konzervacije, provere vanbrodskih motora ili reparacije aluminijumskih čamaca i plastičnih čamaca. Pored toga, posedujemo marinu za privez plovila, zimovnik, a nudimo i uslugu iznajmljivanja plovila. Od prve želje za plovilom do potpunog održavanja plovila, zaista stojimo iza reči da je Vaše plovilo, naša briga.

 

NIVIAN XR1 – novo plovilo naše proizvodnje – Nautika info S2E6

Nivian XR1 je četvrto plovilo naše proizvodnje koje vam danas sa ponosom predstavljamo. Ovu seriju plovila smo sa pažnjom dizajnirali i projektovali, tako da ispuni sve zahteve sa kojima smo se do sada susretali, a neke od njih čak i nadmaši.

Nivian XR1 objedinjuje luksuz, oštrinu i savremen dizajn koji pružaju komfor čak i tokom najdinamičnijih plovidbi. Premijerno predstavljanje ovog modela pogledajte u ovoj specijalnoj epizodi video serijala „Nautika info”.

Elko Marine je kompletan nautički servis koji proizvodi i prodaje četiri čamca sopstvene proizvodnje – Big Foot, V-Power, HM 22 i Nivian XR1. Zvanični smo distributeri za Atlantic Marine, Bayliner i Four Winns glisere, brodove i jahte. Na tertoriji Republike Srbije zvanični smo zastupnik i servis za Honda vanbrodske motore, kao i za električne vanbrodske motore Torqeedo. Kod nas takođe, možete odabrati čitav paket usluga koje se tiču servisiranja, konzervacije, provere vanbrodskih motora ili reparacije aluminijumskih čamaca i plastičnih čamaca. Pored toga, posedujemo marinu za privez plovila, zimovnik, a nudimo i uslugu iznajmljivanja plovila. Od prve želje za plovilom do potpunog održavanja plovila, zaista stojimo iza reči da je Vaše plovilo, naša briga.

 

Skijanje na vodi – Nautika info S2E5

Skijanje na vodi ne mora da bude opasan sport ukoliko znate pravilnu tehniku skijanja. Zapravo, skijanje na vodi vam može doneti mnogo zabave i uzbuđenja, te omogućiti nova iskustva.

Da li ste znali da je skijanje na vodi sport koji već 100 godina privlači ljubitelje adrenalina?​ Ukoliko je i Vas privuklo i želite naučiti kak pravilno skijati na vodi, onda je ovo epizoda koju morate pogledati.

Adrenalinsku epizodu serijala „Nautika info“ smo snimili u saradnji sa našim prijateljima iz Waterski kluba „Skalar 2000“, zato vas pozivamo da zapratite naš YouTube kanal i zajedno sa nama uplovite u uzbudljiv svet sportova na vodi.​

Elko Marine je kompletan nautički servis koji proizvodi i prodaje četiri čamca sopstvene proizvodnje – Big Foot, V-Power, HM 22 i Nivian XR1. Zvanični smo distributeri za Atlantic Marine, Bayliner i Four Winns glisere, brodove i jahte. Na tertoriji Republike Srbije zvanični smo zastupnik i servis za Honda vanbrodske motore, kao i za električne vanbrodske motore Torqeedo. Kod nas takođe, možete odabrati čitav paket usluga koje se tiču servisiranja, konzervacije, provere vanbrodskih motora ili reparacije aluminijumskih čamaca i plastičnih čamaca. Pored toga, posedujemo marinu za privez plovila, zimovnik, a nudimo i uslugu iznajmljivanja plovila. Od prve želje za plovilom do potpunog održavanja plovila, zaista stojimo iza reči da je Vaše plovilo, naša briga.

 

Prva godina video serijala „Nautika info“

Završavamo punih godinu dana snimanja video serijala „Nautika info“. Za to vreme, epizode koje su rezultat znanja, iskustva, kreativnosti i dobre volje celog našeg tima, pogledalo je preko 150.000 ljudi iz zemlje i regiona. Pored toga, statistika je sledeća:​

 • 2 serijala,​
 • 15 epizoda,​
 • preko 200.000 pregleda na društvenim mrežama,​
 • 1.500 novih pratilaca na društvenim mrežama.​

Nastavite da pratite naš YouTube, Instagram i Facebook profil za još zanimljivih tema iz sveta nautike.

Elko Marine je kompletan nautički servis koji proizvodi i prodaje četiri čamca sopstvene proizvodnje – Big Foot, V-Power, HM 22 i Nivian XR1. Zvanični smo distributeri za Atlantic Marine, Bayliner i Four Winns glisere, brodove i jahte. Na tertoriji Republike Srbije zvanični smo zastupnik i servis za Honda vanbrodske motore, kao i za električne vanbrodske motore Torqeedo. Kod nas takođe, možete odabrati čitav paket usluga koje se tiču servisiranja, konzervacije, provere vanbrodskih motora ili reparacije aluminijumskih čamaca i plastičnih čamaca. Pored toga, posedujemo marinu za privez plovila, zimovnik, a nudimo i uslugu iznajmljivanja plovila. Od prve želje za plovilom do potpunog održavanja plovila, zaista stojimo iza reči da je Vaše plovilo, naša briga.

 

Električni vanbrodski motori Torqeedo – Nautika info S2E4

Kako već 30 godina pratimo nautičke trendove u svetu i iste donosimo na naše tržište, tako je i ovaj put, slučaj sa sve popularnijim električnim motorima.

Teme ekologije i obnovljivih izvora energije su pokretači promena u mnogim industrijama, pa i u nautičkoj. Vodeći se ovom činjenicom, sklopili smo saradnju sa nemačkim proizvođačem vanbrodskih motora Torqeedo, čije modele od nedavno možete pronaći u našoj ponudi.​

Četvrtu epizodu video serijala „Nautika info‟, Nikola je iskoristio da vam predstavi sve benefite i mane ovih vanbrodskih motora.

Elko Marine je kompletan nautički servis koji proizvodi i prodaje četiri čamca sopstvene proizvodnje – Big Foot, V-Power, HM 22 i Nivian XR1. Zvanični smo distributeri za Atlantic Marine, Bayliner i Four Winns glisere, brodove i jahte. Na tertoriji Republike Srbije zvanični smo zastupnik i servis za Honda vanbrodske motore, kao i za električne vanbrodske motore Torqeedo. Kod nas takođe, možete odabrati čitav paket usluga koje se tiču servisiranja, konzervacije, provere vanbrodskih motora ili reparacije aluminijumskih čamaca i plastičnih čamaca. Pored toga, posedujemo marinu za privez plovila, zimovnik, a nudimo i uslugu iznajmljivanja plovila. Od prve želje za plovilom do potpunog održavanja plovila, zaista stojimo iza reči da je Vaše plovilo, naša briga.