POLITIKA PRIVATNOSTI

SZR ELKO, FUTOG

Ova Politika privatnosti dopunjuje Pravila korišćenja na internet stranici https://elkomarine.rs/ (nadalje: „Internet stranica“) društva SZR ELKO VLADIMIR PRIŠIĆ PR FUTOG sa sedištem u Futogu, ul. Milana Vidaka br. 16a, MB: 50756572 (dalje: društvo) i menja je u delu koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka, a sve u cilju usklađivanja sa relevantnim propisima u oblasti zaštite ličnih podataka.

Ova Politika privatnosti služi da objasni korisnicima Internet stranice koje podatke društvo prikuplja, kako koristi te podatke, kao i da pruži sve druge bitne informacije u vezi sa zaštitom ličnih podataka, a vezano za pretraživanje internet stranice društva.

1. Podaci koji se prikupljaju

Ukoliko korisnik Internet stranice pošalje upit društvu dostupan na Kontakt stranici – Konsultacije, email poruku na zvaničnu adresu društva – office@elkomarine.rs ili drugu dostupnu zvaničnu adresu društva, društvo dobija informacije koje korisnik podeli.

Korisnik Internet stranice kao Kupac u online Prodavnici dostavlja sledeće podatke društvu kao Prodavcu – ime i prezime, adresu, email i broj telefona. Uz pomoć navedenih podataka društvo kao Prodavac će biti u mogućnosti da Kupcima isporuči naručenu robu, kao i da obavesti Kupce o trenutnom statusu narudžbine.

Korisnik Internet stranice kao Kupac u online Prodavnici u postupcima po pravilima za reklamaciju robe i odustanak od kupovine društvu kao Prodavcu dostavlja podatke neophodne za donošenje rešenja o ishodu reklamacije, odnosno povrat ili zamenu robe.

Online Prodavnica prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o Kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Naposletku, prilikom posete Internet stranice, mogu automatski biti prikupljeni i pojedini podaci o ličnosti sa uređaja korisnika. U pitanju su informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija. Takođe, mogu biti prikupljene informacije o tome kako se uređaj korisnika ponaša na Internet stranici, uključujući pojedine stranice i linkove kojima je pristupljeno.

2. Zašto i kako društvo obrađuje prikupljene podatke

Svi navedeni podaci o korisnicima Internet stranice prikupljaju se i obrađuju na osnovu saglasnosti/pristanka korisnika.

Lični podaci prikupljeni kroz upit korisnika upućenog preko Kontakt stranice – Konsultacije, email poruku pristiglu na zvaničnu adresu društva – office@elkomarine.rs ili drugu dostupnu zvaničnu adresu društva, društvo obrađuje u svrhu odgovora na tako postavljene upite korisnika. Smatra se da postoji pristanak na ovu Politiku privatnosti i Pravila korišćenja u svakom slučaju korišćenja Internet stranice, pa tako i u slučaju slanja upita preko Kontakt stranice – Konsultacije ili email poruke na dostupne zvanične adrese društva.

Lične podatke koje korisnik Internet stranice kao Kupac unese u Formular porudžbine društvo kao Prodavac u okviru online Prodavnice prikuplja i obrađuje isključivo u svrhu realizacije tako pristigle porudžbine. Kupac svoju saglasnost za prikupljanje i obradu podataka u navedenu svrhu daje slanjem porudžbine Prodavcu.

Lične podatke koje korisnik Internet stranice kao Kupac unese u Reklamacioni list društvo kao Prodavac u okviru online Prodavnice prikuplja i obrađuje isključivo u svrhu sprovođenja postupka reklamacije i formiranja evidencije o primljenim reklamacijama koja se vodi u skladu sa čl. 55. st. 6. Zakona o zaštiti potrošača. Kupac svoju izričitu saglasnost za prikupljanje i obradu podataka u navedene svrhe daje samim izjavljivanjem reklamacije.

Lične podatke koje korisnik Internet stranice kao Kupac unese u Obrazac odustanka od kupovine društvo kao Prodavac u okviru online Prodavnice prikuplja i obrađuje isključivo u svrhe evidentiranja izmena u prometu robe, moguće zamene ili povrata kupljene robe. Kupac svoju izričitu saglasnost za prikupljanje i obradu podataka u navedene svrhe daje svojeručnim potpisom na Obrascu odustanka od kupovine.

Sve navedene podatke o korisnicima društvo prikuplja i obrađuje i u svrhu omogućavanja lakšeg pretraživanja Internet stranice.

Naposletku, prikupljeni podaci se obrađuju i na osnovu legitimnog interesa društva da otkrije i ukloni greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem Internet stranice. Po istom osnovu mogu se obraditi podaci korisnika u slučaju eventualnih zloupotreba, kao i njihovih sprečavanja.

3. Rok čuvanja podataka

Prikupljene podatke o ličnosti društvo ne čuva duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje postoji saglasnost korisnika.

4. Sigurnost prikupljenih podataka

Društvo će preduzeti razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca. Online prodavnica će čuvati lične podatke koje daju kupci na sigurnim serverima (zaštićenim lozinkom i firewall-om). Sve elektronske transakcije koje kupci naprave biće šifrovane. Prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran i Online prodavnica ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta. Kupci su isključivo odgovorni za čuvanje lozinke i korisničkih detalja, ukoliko otvore nalog u Online prodavnici društva.

5.  Koja su prava korisnika Internet stranice

Smatra se da su ovim putem korisnici Internet stranice obavešteni da prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: ZZPL) imaju sledeća prava:

  • pravo da budu informisani o prikupljanju i obradi ličnih podataka,
  • pravo pristupa podacima koji su prikupljeni,
  • pravo na ispravku ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
  • pravo da prikupljeni lični podaci budu obrisani,
  • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu,
  • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
  • pravo da ulaganja prigovora u pogledu obrade ličnih podataka,
  • pravo da se podnese žalba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko korisnik smatra da su mu prava povređena.

U cilju ostvarivanja navedenih prava, možete kontaktirati društvo putem email adrese – office@elkomarine.rs ili drugu dostupnu zvaničnu adresu društva.

Ukoliko korisnik iskoristi pravo na opoziv pristanka, to neće uticati na dopuštenost obrade podataka koja je izvršena na osnovu pristanka pre opoziva. Nakon opoziva pristanka, podaci o ličnosti korisnika trajno će biti uništeni.

Na Internet stranici se nalaze kolačići društva, ali i trećih strana koji korisnicima omogućavaju da na lakši način koriste Internet stranicu. Neki od navedenih kolačića se koriste i u svrhu analitike, plasiranja određenih reklama ili predlaganja određenih vesti. Prilikom prve posete sajtu, Korisniku će biti prikazano obaveštenje o svim kolačićima koje društvo koristi, koje podatke oni uzimaju i u koje svrhe. Svi kolačići su svrtstani u sledeće kategorije: nephodni, za unapređenje rada Internet stranice, marketing, statistika i ostali. Bez nepohodnih kolačića nije moguće pretraživati i koristiti Internet stranicu. Za sve ostale kolačiće, postoji mogućnost ne/prihvatanja njihovog korišćenja. Ako korisnik ne prihvati pojedine kolačiće to ga neće onemogućiti da koristi Internet stranicu, ali može uticati na funkcionalnost njenog korišćenja. Detaljnije informacije se nalaze u Politici o kolačićima koja će biti prikazana prilikom prve posete Internet stranici i na kojoj se može izvštiti i pojedinačno podešavanje određenih kategorija kolačića koji nisu nepohodni.

6. Izmene i dopune Politike privatnosti i njeno stupanje na snagu

Društvo zadržava pravo da bez najave povremeno izmeni ili dopuni Pravila privatnosti. O važnim izmenama i dopunama društvo može obavestiti korisnike putem emaila ili objavljivanjem na ovoj prezentaciji. Korišćenjem bilo kog sadržaja ove Internet stranice smatra se da je korisnik upoznat sa najnovijim pravilima.

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 17.2.2023. godine.